کنسانتره استارتر گوساله های شیرخوار

14,200 تومان

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

توضیحات

ماده مغذی استارتر سوپر شیر پرشیر متوسط شیر پروای آغازین پروای پایانی پروای معمولی
پروتئین خام 19/20 18/5-19 16/5-5 14-14/5 16-16/5 14-14/5 12-13
انرژی خالص شیردهی - 1/8 1/7 1/65/5 - - -
انرژی قابل متابولیسم 3 - - - 2/65 2/75 2/5
الیاف حاصل از شوینده خنثی 12-13 15-16 20-22 24-26 21-23 17-19 31-33
فیبرخام 4/2 4,5 6 6/5 5/5 4/8 10
پروتئین عبوری - 32-34 30-32 26-28 - - -
کلسیم 0/8-1 0/8-1 0/8-1 0/8-1 1-1/2 1-1/2 0/8-1
فسفر 0/4 0/5 0/6 0/6 0/6 0/4 0/6
منیزیوم 0/2 0/3 0/3 0/3 0/3 0/2 0/3